Ako pripraviť tlačové dáta

Vaše dáta pred tlačou skontrolujeme a dáme vám vedieť či sú tlačiteľné (SMS). Ako prebieha kontrola dát?
Ak vám záleží na dodržaní uvedených termínov doručenia, môžete si vy alebo váš grafik pozrieť nasledujúce návody. Vysvetľujú ako majú byť pripravené dáta do tlače tak, aby sme vám produkty mohli doručiť včas.

Ak nemáte grafický návrh, môžete využiť Friškého grafika zdarma alebo Profesionálneho grafika.