Letáky

Ako pripraviť tlačové dáta

  • Požadovaný rozmer (Mierka 1:1)
  • Maximálny rozmer: A3 (29,7 x 42 cm)
  • Možnosti skladov: V, C, Z, W (viď obrázok nižšie)
  • Formát súboru: PDF/X-1a:2001
  • Farebný model: CMYK (FOGRA39)
  • Safezóna: 0,3 cm od okraja alebo skladu
  • Spadávka: 0,3 cm
  • Orezové značky: áno (odsadené o veľkosť spadávky: 0,3 cm)
  • Rozlíšenie: 300 dpi
  • Ak navrhujete skladaný leták s využitím viacerých plátien, PDF exportujeme ako dvojstránkuNebojte sa, s dátami vám pomôžeme

Vaše dáta pred tlačou skontrolujeme a dáme vám vedieť či sú tlačiteľné. Ako prebieha kontrola dát?

Zobraziť produkt: Letáky

Ako pripraviť grafické dáta: Letáky