Brožúry

Ako pripraviť tlačové dáta


Väzba V1


 • Počet strán musí byť deliteľný 4 (Napr.: 12, 16, 20...)
 • Požadovaný rozmer (Mierka 1:1)
 • Maximálny rozmer (zatvorená brožúra): A4 (29,7 x 21 cm)
 • Formát súboru: PDF/X-1a:2001
 • Export PDF ako stránky (nie dvojstánky)
 • Farebný model: CMYK (FOGRA39)
 • Safezóna: 0,5 cm
 • Spadávka: 0,3 cm
 • Orezové značky: áno (odsadené o veľkosť spadávky: 0,3 cm)
 • Rozlíšenie: 300 dpi


Väzba V2 - vnútro


 • Požadovaný rozmer (Mierka 1:1)
 • Maximálny rozmer (zatvorená brožúra): A4 (29,7 x 21 cm)
 • Formát súboru: PDF/X-1a:2001
 • Export PDF ako stránky (nie dvojstánky)
 • Farebný model: CMYK (FOGRA39)
 • Safezóna: 0,3 cm (dole, hore, vonkajšie okraje) 0,8 cm (vnútorné okraje)
  (viď obrázok nižšie)
 • Spadávka: 0,3 cm
 • Orezové značky: áno (odsadené o veľkosť spadávky: 0,3 cm)
 • Rozlíšenie: 300 dpiVäzba V2 - obálka


 • Obálku je potrebné dodať ako separátny PDF súbor
 • Požadovaný rozmer (Mierka 1:1) = 2x zvolený formát brožúry (napr. A5, A4...) + šírka chrbta
 • Šírka chrbta sa určí na základe počtu strán a hrúbky zvoleného papiera 
 • Maximálny rozmer (zatvorená brožúra): A4 (29,7 x 21 cm)
 • Formát súboru: PDF/X-1a:2001
 • Export PDF ako dvojstránky (nie stránky)
 • Farebný model: CMYK (FOGRA39)
 • Safezóna: 0,5 cm (dole, hore, vonkajšie okraje) 1 cm (vnútorné okraje)
 • Spadávka: 0,7 cm
 • Pri potlači vnútornej strany obálky je potrebné vynechať grafiku na chrbte a 0,3 cm od neho
  (viď obrázok nižšie)
 • Orezové značky: áno (odsadené o veľkosť spadávky: 0,7 cm)
 • Rozlíšenie: 300 dpiNebojte sa, s dátami vám pomôžeme

Vaše dáta pred tlačou skontrolujeme a dáme vám vedieť či sú tlačiteľné. Ako prebieha kontrola dát?

Zobraziť produkt: Brožúry

Ako pripraviť grafické dáta: Brožúry