Ako prebieha kontrola dát

Predtým ako spustíme výrobu vašich produktov s vami dodanou grafikou, najprv v našom grafickom štúdiu skontrolujeme, či sú dáta tlačiteľné.

Za tlačiteľné dáta, považujeme dáta, ktoré majú:

  1. požadovaný rozmer,
  2. dostatočné rozlíšenie,
  3. spadávku (ak je nutná),
  4. dodržanú safe zónu (vzdialenosť dôležitých elementov ako texty od okraja formátu),
  5. orezové značky

O tlačiteľnosti vašich dát vás informujeme asap emailovou notifikáciou. V prípade, že dáta nie sú tlačiteľné:

  • môžete nanovo dodať dáta alebo
  • dáta upravia naši grafici (30 € s DPH/hodina).

Ako pripraviť grafické dáta tak, aby hladko a bez zdržania prešli kontrolou, sa dočítate v týchto manuáloch.

Pomôcť vám môžu tieto blogposty: