Kontakt

Kde nás nájdete?

ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
911 01 Trenčín

Zobrazte si trasu priamo na naše parkovisko (červená zámková dlažba vedľa obchodu s náradím AGI).

Kam fakturovať?

ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
911 01 Trenčín

IČO: 47489316
IČ DPH: SK2023918072
IBAN:
SK72 0900 0000 0050 4900 7011

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 29317/R.

Komu volať?

Objednávky
0903 566 814, asaprint@asaprint.sk

Fakturácia
ekonomika@asaprint.sk

Kedy nás zastihnete?

V pracovné dni 7:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00.