obálky

Potláčeme nasledovné veľkosti obálok:

  • C6 (114 × 162 mm)
  • C5 (162 × 229 mm)
  • DL (220 x 110 mm)
  • DL s okienkom (220 x 110 mm)

Obálky dokážeme potlačiť plnofarebne, obojstranne.

Pošlite konkurenciu k vode.
V obálkach od nás!

Personalizujte svoje obálky!

Vďaka digitálnej technológií potlače dokážeme každú obálku potlačiť inou grafikou. Každá obálka môže byť personalizovaná, potlačená menom adresáta.

Pri rozosielaní hromadnej pošty sa tak už nemusíte zdržiavať vypisovaním adresy alebo tlačou na štítky.

 

Realizácie

Potrebujem presne takéto obálky!