Grafický dizajn

// Dômyselne navrhnuté logo a vizuálnu identitu považujeme za základ skvelého brandingu. Pri navrhovaní sa okrem vizuálnej príťažlivosti sústredíme aj
na použiteľnosť a celkový súlad s Vašim image.

Ak sa Vám páčia tieto princípy, zverte Váš look do našich rúk. Logá od nás sú vždy jednoduché a skrývajú v sebe myšlienku odkazujúcu na Váš business.

Portfólio